Home / Болести и лечење / Срцев удар – Грешки кои значат живот

Срцев удар – Грешки кои значат живот

Доктор кардиолог Станко Узелац од Загреб, објаснува кои се главните причини и грешки за предизвикување на проблемите при лечењето на срцевите болести, кои ги прават самите пациенти и кои грешки ги прават кога ќе дојде до срцевиот удар, нешто што може да предизвика и смрт, која може да се избегне.

Првиот проблем е дека не се подготвени ниту на минимални промени.

srce33Прва во доменот е примарната превенција: И покрај големиот број на достапни информации за можностите за спречување на кардиоваскуларните болести, се промената на начинот на живот (откажувањето од пушењето, промената во начинот на исхрана, зголемената физичка активност…), огромното мнозинство на луѓе, додека се здрави не се подготвени на минимални промени. Затоа според многу показатели здравјето на населението (просечната телесна тежина, стапката на пушење…), е една од најлошите во Европа и како резултат на високата инциденца на срцеви заболувања и просечната должина на животот, што е меѓу најниските во Европската унија.

Со самата појава на болеста, кај мал број на пациенти, доаѓа до значителна промена на стилот на животот. Во клиничката пракса, не е исклучок да се сретнат пациенти кои и по доживеаниот срцев инфаркт и понатаму продолжуваат да пушат и имаат нерегуларен крвен притисок и висок холестерол во крвта!

И за време на срцев удар, луѓето не се решаваат брзо да отидат во болница.

heart_rate_monitor1Основното начело во модерното лечење за време на срцевиот удар гласи: Времето е мускул. Тоа значи дека навременото доаѓање во болница, по првите симптоми на срцев удар (до 6 часа) и примената на терапевтската ангиографија може повторно да ги отвори затенатите садови и да го спаси тој дел од срцевиот мускул, кои инаку би откажал.

Оваа процедура значително го намалува морталитетот и компликациите по срцевиот удар. Институционалната мрежа е дизајнирана за речиси сите жители во Хрватска и во рамките на наведениот рок, тие би можеле да дојдат до надлежната установа, со што системот воглавно добро функционира.

Во тој контекст најважно е пациентот што порано да ги препознае симптомите на инфарктот, а преку надлежните служби да побара помош. Тука се воглавно поради неедуцираност, често одолговлекување и на тој начин се губи можноста за оптимален третман. Здраствениот систем тука мора да ја подобри едукацијата и делувањето низ медиумите и образовниот систем.

Заблудите за маргаринот

Заблудите за маргаринот (и со тоа и неговиот маркетинг како здрава замена за мастите односно путерот) се стари веќе неколку децении и доаѓаат од фактот дека за разлика од путерот, нема холестерол. Така што дилемата не е дали да јадете путер или маргарин, но вистинското прашање е „Дали горенаведените јадат путер или маргарин?“ Одговорот на ова прашање е се разбира дека маргаринот е полош. Затоа, ако веќе морате, конзумирајте путер или масти во мали количини.

Не се слушаат упатствата за лечење

pill apceВтората грешка која што пациентите ја прават во доменот на лечењето, според досегашните истражувања, се покажало дека помалку од половината пациенти се придржуваат до препораките на лекарите за земање на лекови. Земаат самоиницијативно според сопствени интерпретации, по што доаѓа до несакани ефекти, а од друга страна пак некои лекови неоправдано се изоставаат. Се тоа доведува до влошување на болеста, а често настапува и смрт.

Системот е лош, но би можел да биде и подобар

Секако здраствениот систем носи некоја одговорност за ваквата состојба – тој секогаш може да постигне подобри резултати, а барем превенцијата и едукацијата на луѓето не е скапа. Сепак ако знаеме дека здраствените показатели се во висока корелација со националниот бруто производ, можеме да заклучиме дека тие многу повеќе го подобруваат првенственото зголемување на богатството на земјата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top