Home / сведоштва / Најсилното оружје на Тесла против грипот

Најсилното оружје на Тесла против грипот

Тесла апсолутно никогаш не одел на лекар. Се лечел со високофреквентен трансформатор, кој правел такви струи кои можеле да минат низ ткивото.

Никола Тесла прв го открил значењето на телесниот и природен електрицитет за здравје и изработил електротерапевски уреди.

Невидливо море на бранови, кои не плискаат секоја секунда, има свои мирни струи – бранови, висока фрекфенција, и мали сили, потоа „пастелни струи“ видлив дел на електромагнетен спектар, но и опасни оркански струи – зрачење на многу мала фрекфенција на разорни сили.

Секој момент сите овие бранови се кршат и судираат околу човекот и во него. Медицинското разбирање на Тесла, се темелело на регенеративната терапија.

„Тесла апсолутни никогаш не одел на лекар. Се лечел со високофреквентен трансформатор, кој правел таква струја која може да мине низ ткивото“, објаснува експерт за работата на Тесла, Велимир Абрамовиќ.

Тој прецизира дека струјата инаку оди само по површината.

„Во неговиот патент, модулираното поле имало особини кои ги деактивираат вирусите. Вирусите всушност биле мали кристали, кои немаат моќ на саморепродукција, туку мораат да одат во резонанца со станицата, па да ја инјектираат својата содржина во неа. Потоа преку ДНК испраќаат информации за репродукција.

А сето тоа директно е условено од електромагнетното поле.

Тесла прв пат тоа го увидел во 1890 година, дека електромагнетната рамнтежа во клетките е основен предуслов за здрав и нормален живот. Оваа поставка на Тесла била потврдена следниот век, од страна на германскиот инжинер и физичар Роберт Ендрос, кој во серијата експерименти утврдил дека внатрешниот електрицитет им овозможува на клетките да работат според сопствен ритам.

Кога до него ќе стигнат брановите на интезитет кој се посилни или послаби од него, тие го реметат тој природен ритам, односно рамнотежа (по принципот на резонанца) и таа забрзува, или ја забавува својата работа, почнува да греши во работата, да одумира, или неконтролирано да делува предизвикувајќи рак.

Струјата и електрицитетот, колку што можат да му користат на човекот, тие толку и можат да му одмогнат. Тесла во медицинската наука, во текот на 1891/1892 година, проектирал повеќе електротехнички уреди на високи фрекфенции.

Тоа што ние го нарекуваме вирусна инкубација, тоа е момент, кога вирусите, ситните кристали во неактивна состојба, лесно влегуваат во резонанцата со нашиот централен нервен систем.

„Ако третото поле тоа го асихронизира, вирусите не можат да делуваат. И Тесла правел такви уреди уште во 1901 година. И таков патент постои и за митоза бактеријата, односно за диоба бактеријата која има циклуси“.

Ако се делува прецизно, да речеме секој два часа со тие апарати, бактеријата едноставно нема да се репродуцира и антителата, оној мал број на бактерии има многу брзо да ги неутрализираат.

Првите осцилатори биле гломазни и со погон на парен котел, а исклучителен успех е постигнат кога Тесла направил пренеслив минијатурен осцилатор кој популарно е наречен „Мини-Тесла“, или „Џебен Тесла“.

Лечењето со струите на Тесла со време стана многу ефикасно за болестите на кичмата, реума, артритис, но и за зајакнување на организмот и психичкото оздравување.

Медицината на Тесла, денеска се применува само во основен облик, преку магнетските полиња и високофреквентната струја.

Магнетското поле овозможува да органите се обноват на специфичен начин, поради електрицитеот на основата на сите структури. Високофреквентната струја е во состојба да ја спречи диоба бактеријата и на тој начин да создаде услови за имунолошките систем да успешно го одбрани организмот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top