Home / Болести и лечење / ВИДЕО: Вакцинираните деца имаат до 500% повеќе болести од невакцинираните?

ВИДЕО: Вакцинираните деца имаат до 500% повеќе болести од невакцинираните?

Последната голема студија ги потврдува сознанијата на други независни студиски истражувања кои го споредувале здравјето кај вакцинираните и невакцинираните дечиња. Имено, сите тие студии покажале дека вакцинираните деца имаат два пати повеќе заболено од детски болести и алергии од невакцинираните.

 

vakcina4444Ова големо истражување го има покренато Андреа Бахмаир и сеуште е во тек. Во истражувањето биле вклучени 11.000 испитаници воглавно од САД, додека сите други студии биле спроведени преку анкети на помал број на семејства. Фокусот бил воглавно на детските болести.

Сепак резултатите биле слично. Се разбира ниту едно од истражувањата не го имаат објавено медиумите, ниту пак истите биле финансирани од страна на Светската здравствена организација, или која било национална или меѓународна агенција од здравствена или медицинска струка. Тие не се осудуваат објективно да ги споредат здравите невакцинирани и вакцинирани деца.

Драматичните последици кои вакцината може да ги предизвика никогаш не бие во центар на внимание, затоа што малку луѓе ги пријавуваат проблемите. Запоставувањето на тој проблем најчесто се случува поради тоа што тоа е комплициран систем во кој се потребни стручни лекари, поради што повеќето родители не знаат речиси ништо за тоа, но и поради тоа што ракциите исчезнуваат веднаш по вакцинирањето.

Детските болести на кои е ставен акцентот на денешното истражување се астмата, хроничниот бронхитис, алергиите, воспалвањата на увото, пореметеното спиење, дислексијата, хиперактивноста, епилепсијата, депресијата и бавниот развој на говорот и моториката.

1992 година во едно истражување во Нов Зеланд анкетирани се 245 семејства со вкупно 495 деца. Децата биле поделени на 226 (кои биле вакцинирани) и 269 кои не биле вакцинирани, а 81 семејство имале и вакцинирани и невакцинирани деца. Разликите биле драматични. Имено, кај невакцинираните деца воочено е далеку помало заболување од децките болеси, за разлика во случаите кај вакцинираните деца.

Германија и Швајцарија своите граѓани не ги присилуваат на вакцинација – Хрватска го прави тоа!

Според искуството на адвокатите, во Хрватска избегнувањето на вакцинирањето се казнува со 2000 куни.

Ако сте еден од оние кои живее во заблуда дека изборот на лечење е ваша приватна работа, поточно едно од темелните човекови права, хрватското законодавство ќе ве демантира!

Дали да ги вакцинираме нашите деца и со какви вакцини? Ова се прашања кои ги засегаат голем број на млади родители.

Додека едни без скепса и задршка ги вакцинираат своите деца со прописни вакцни по календарско вакцинирање, други законската обврска ја заобиколуваат на сите можни начини. Тоа го чинат поради сомнежот во исправноста на вакцините кои се поврзуваат со аутизам и тешките метали.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top