Home / алтернативна медицина / Лечење со Thai Yoga масажа

Лечење со Thai Yoga масажа

Thai Yoga масажата, позната и под други имиња, како што се таи медицинска масажа или традиционална тајландска масажа изворно се вика Nuad Bо Rarn

Nuad значи допир, а Bo Rarn значи нешто старо, свето, почитувано.

Оваа форма на работа на телото е многу повеќе од масажа и се користи како дел од системот на природно лекување. Во традиционалната тајландска медицина е една од клучните методи, како и во превенција и во олеснувањето и елиминирањето на разни здравствени проблеми.

thai joga

Основните принципи на Thai Yoga масажата

Thai Yoga масажата се темели на теоријата на енергетските канали кои минуваат низ целото тело и ги поврзуваат сите телесни системи и органи, а протокот на енергија низ нив е одговорен и за физичката и за емоционалната и менталната состојба на поединецот. Теоријата за енергетските канали кои поминуваат низ телото денес се добро познати на запад, а ја наоѓаме во многу источни медицински системи.

Така, во Ayurved-а овие канали се викаат надеж, во кинеската медицина меридијани, а на Тајланд се наречени сен. Кога каналите се проодни, телесните функции работат правилно, ткивата правилно се хранат, отровите ефикасно се елиминираат од телото, а нивото на отпорноста на стрес и други штетни ефекти се покачени. Од друга страна, кога протокот на енергија е блокиран или нарушен на било кој начин, доаѓа до слабеење на функциите на телото, а телото станува сѐ повеќе подложно на болести.


Стимулација на енергетските канали

thay joga2Тајландска масажа се изведува на душек во лесна и удобна облека. По краток информативен разговор со терапевтот, третманот почнува со релаксација и подигање на свеста на процесот на дишење како подготовка за третман. Терапевтот со систематски, ритмички притисоци кои ги следат енергетските канали по телото, рацете, нозете, лактите и тежината на своето тело, ги стимулира различните области. Енергетските текови се наоѓаат околу 2 cm под површината на кожата и затоа е неопходно да се користи притисокот кој ќе биде доволно длабоко за да го стимулира протокот на енергијата во нив. Овој притисок се регулира во согласност со физичката состојба, кондиција и конституција.

Тајландската масажа освен физичката стимулација на мускулите, зглобовите и други телесни структури ефикасно делува на енергетската структура и на нервниот систем и на тој начин поттикнува длабока релаксација и ослободување на стресот. Се зголемува флексибилноста на телото, се забрзува мускулното закрепнување од спортски и други напори, се отвора енергетски проток и се подобрува циркулацијата на крвта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top